Servicii

CONSULTANȚĂ
Oferim consultanță cu privire la majoritatea problemelor ce țin de proiectarea investițiilor imobiliare, dintre care enumerăm:

I. Consultanță în alegerea unui teren sau a unei construcții vechi.
Orice teren are o serie de condiționări/restricții de construire. Acestea sunt de mai multe tipuri, printre care:

1. Geometrice – retrageri obligatorii, procent maxim de ocupare a terenului (POT), coeficient de utilizare a terenului (CUT) înălțime maximă, aliniere la cornișe sau la fronturi construite existente funcționale – orașul este împarțit în zone funcționale în care sunt permise unele utilizări și nu sunt permise altele.
2. Legale – unele parcele sunt grevate de servituți.
3. Tehnice – cu privire la calitatea terenului de fundare.
Clădirile vechi sunt chiar mai problematice decât terenurile. De cele mai multe ori ele sunt construite după standarde mult mai permisive decât cele curente. În momentul în care se intenționează realizarea de modificări ale unor clădiri vechi regulamentele cer aducerea respectivelor clădiri într-o stare în care să se respecte standardele curente de construire. Ceea ce conduce la necesitatea unor investitii substanțiale, uneori chiar mai mari decât ar fi necesar pentru construirea unei cladiri noi de aceeași dimensiune.

Consultarea unui arhitect înaintea achiziționării unui teren sau a unei clădiri existente vă poate scuti de neplăcerea de a constata post factum că respectivele bunuri imobile nu îndeplinesc cerințele dumneavoastră sau că este necesară o investiție prea mare în acest scop.

II. Consultanța și expertiză cu privire la viabilitatea unei investiții – studiu de fezabilitate.
O investiție imobiliară se desfasoară în etape pe parcursul unei perioade semnificative de timp, în general de ordinul anilor, chiar dacă nu întotdeauna. Cunoașterea prealabilă a acestor etape, a costurilor și a problemelor legale asociate vă poate permite realizarea unui plan de afaceri realist – condiție a unei investiții de succes.

III. Consultanța și expertiză cu privire la sisteme constructive, materiale de construcții.
Diversele sisteme constructive și materiale de construcții existente pe piață rîspund fiecare în mod diferit la criteriile de calitate privitoare la clădiri. Este necesară definirea clară a criteriilor specifice pentru fiecare cladire pentru a se putea face o selecție în cunostință de cauză.

AVIZARE SI AUTORIZARE
Societatea noastra asigură, la cererea clientului, depunerea și ridicarea documentelor pentru obținerea următoarelor acte necesare în vederea construirii: certificat de urbanism, avize și acorduri cerute prin certificatul de urbanism, autorizație de construire. Acest serviciu este disponibil doar pentru proiecte elaborate de către firma noastră.

Nu se pot garanta termene fixe pentru obținerea actelor, ci doar termene de depunere. Eliberarea actelor de catre autoritățile respective se face într-un timp care ține doar de aceste autorități.

PROIECTARE
NeoCons elaborează urmatoarele tipuri de proiecte:

1. Planuri urbanistice de detaliu (PUD) sau zonale (PUZ)
2. Proiecte de execuție pentru construcții civile și industriale, pentru următoarele specialități: arhitectură, structură de rezistență, instalații electrice, de curenți slabi (telefon, interfon, rețea de calculatoare, cablu TV, alarme antiefracție și antiincendiu etc.), instalații termice, ventilații și aer condiționat și instalații sanitare. Proiectele se întocmesc la faza proiect tehnic (PT) + detalii de execuție (DDE) + antemăsuratori + caiete de sarcini – pe scurt: proiecte complete.
3. Proiecte de amenajere peisajeră: grădini, parcuri și spații verzi de orice natură.
Proiectele conțin toate documentațiile necesare pentru obținerea diverselor aprobări în vederea construrii.

Dacă este necesar, proiectele pot conține scenariu de siguranță la foc și calculul coeficientului de izolare termică globală “G”.

Se execută proiecte pentru orice fel de clădiri civile: locuințe, clădiri de birouri, clădiri de apartamente, case de vacanță, școli, grădinițe, etc. Deasemenea proiectăm clădiri industriale: hale de producție, de depozitare, anexe tehnice, etc.

Nu întocmim proiecte pentru branșamente. Acestea se fac de către societăți comerciale specializate și autorizate pentru fiecare domeniu în parte.

URMĂRIRE DE ȘANTIER ȘI INSTRUMENT INTEGRAT
Proiectantul este obligat prin lege să fie prezent pe șantier la anumite faze cheie ale construirii, denumite faze determinante. Această prezentă este deci acoperită de costul de proiectare. Deasemenea, pe șantier pot apărea situații neprevăzute în proiect și care se vor soluționa de către noi tot în cadrul onorariului de proiectare.

Este însa indicată prezența regulată a proiectantului pe șantier, nu doar în situațiile specificate mai sus. Acest lucru este recomandabil pentru orice construcție, dar indispensabil pentre cele mari și/sau complexe. Aceaste vizite regulate (în functie de caz, pot fi zilnice, o dată sau de doua ori pe săptamână) se vor face în afara valorii contractului de proiectare, ca un onorariu lunar.

Oferim un serviciu care integrează două faze importante ale unei investiții imobiliare: consultanta imobiliară și proiectarea. Desfașurarea acestor două activități coordonat oferă avantaje semnificative pentru investitor:

1. Elimină riscul ca terenul sau clădirea cumpărate să nu se potrivească intențiilor investiționale inițiale.
2. Oferă posibilitatea unei bugetări corecte a intregii investiții încă din primul stadiu, înaintea achiziționării terenului.
3. Optimizează timpii necesari desfășurării operațiunilor.
4. Proiectarea se face pe măsura cerințelor pieței imobiliare, ceea ce duce la o eficiență sporită a investiției.
5. Se reduce cu mult riscul apariției de probleme ascunse, ceea ce conduce la reducerea riscului global al respectivului proiect imobiliar.

La cererea clientului putem recomanda executanți (construcție, retele structurate de calculatoare, cablu TV, telefonie, interfonie, alarme, etc.) cu care am lucrat de-a lungul timpului și s-au dovedit a fi serioși, fără costuri ascunse și cu un raport exceptional calitate / preț.

Leave a Comment